Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI CHỊ BA SƯƠNG

Đinh Quân Sài Gòn
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010 8:27 PM

Đinh Quân Sài Gòn
Thương thay cho chị Ba sương
Anh hùng chi lắm để vương tội đồ
Một bầy gian ác mưu mô
Những mong chiếm đất muốn “vồ” chị luôn
Chúng mưu  xóa sạch nông trường
Đất công chiếm bán cho phường gian manh
Một mình chị dám đấu tranh
Chúng vu đủ tội, chúng hành cho đau…
Bao năm gian khổ dãi dầu 
Cớ chi chị phải đau đầu vì dân
Để rồi tội nợ cái thân
Ăn nhờ ở đậu, tay chân dính chàm
Những quân chó đẻ gian tham
Bầy mưu tính kế hại ngầm người ngay
Chị mà thua cuộc phen này
Chính là do lũ giời đày vu oan
Một bày thày tớ Việt gian
Không tình nghĩa,chỉ tính toan xoay tiền
 Quan tòa theo lệnh cấp trên
Ngang nhiên bức hại người hiền thế cô
Bây giờ rách toác mưu mô
Thử xem chúng sẽ giở trò gì đây
Nếu còn gian dối trở xoay
Toàn dân phải quét tụi này xuống…mương
Một lòng ủng hộ Ba Sương
Toàn dân đả đảo quan trường lưu manh….
  TP.HCM  ngày 07 – 4 – 2010