Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DẠY CON ĐÁNH CỜ TƯỚNG

Vũ Xuân Tửu
Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2010 6:39 AM
 
Con ơi, bố mới tập đánh cờ
Nhưng cũng có thể nói với con đôi điều về đấu pháp
Ấy là khi dàn quân khai cuộc
Phải nhớ rằng tạo thế tấn công
Hãy ưu ái công minh với xe, pháo mã
Vì chúng tấn công, phòng thủ nhọc nhằn và dễ chết
(Quân cờ không có bị thương).
Hãy để tâm tới những quân tốt
Luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió
Nếu qua sông là không có đường về
Nhưng nhập cũng cũng làm xiêu đình đổ quán.
Hãy giữ lấy mặt tướng
Giữ tướng là giữ cho mình.
Còn đám sỹ, tịnh
Chúng luôn xả thân phò tướng
Và loay hoay với công việc trong cung
Dễ cản những bước tấn, lui, bình tướng
Nhưng đừng vì thế mà bực mình
Đức ấy chỉ có ở trung thần và kẻ sĩ.
Tàn cuộc
Chớ mụ mị vì những lời tung hô
Đừng kiếm cớ khử xe, pháo, mã để tướng độc tôn
Ấy là điềm tự hủy diệt đó vậy.
Làm người đánh cờ cũng phải có tấm lòng của đạo làm tướng
Quyết đấu và khoan dung
Đánh vào tâm, chớ ham đánh quân.
Con ơi
Dù có binh hùng tướng mạnh
Cũng chỉ là cuộc cờ thôi
Thắng hay thua do hai người đấu
Họ đấu nhau qua tướng, qua quân
Rồi lại ngồi cùng nhau ngâm thơ, uống rượu
Còn quân cờ thì baogiờ cũng chỉ là quân cờ
Tàn cuộc này
Bày cuộc khác
Quân tướng lại đủ cả.
Người chơi cờ
Cờ chơi người
Cho vui.
VXT