Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BIỆN PHÁP KHÔNG...BIỆN PHÁP

Đỗ Đức
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 4:32 AM
Tham nhũng đã thành tệ nạn mang tính toàn cầu, là chuyện rối của nhiều quốc gia. Trong một hội nghị bàn tròn quốc tế trao đổi về các biện pháp chống tham những, ban điều hành hội nghị ra điều kiện các đại biểu chỉ  đưa biện pháp chứ không kể thành tích.
Đại biểu Sin gapo đăng đàn nói ngắn gọn: “Lương công chức thỏa đáng, luật pháp tối thượng, bất vị thân”.
Một ý kiến bình: thường quá, hông có gì mới.
Đại  biểu Trung Quốc  thì đưa gọn 4 chữ “ để béo rồi thịt”
Ý kiến bình tiếp theo: Thâm như dái thằng đánh giậm.
Đại biểu việt Nam vắn tắt bàng 3 từ : MACKENO!
Mọi người nhao nhao, nói rõ xem nào, tiếng Anh kiểu gì mà khó hiểu thế?
Lúc này đại biểu Việt Nam mới thủng thẳng: các anh dốt thật! MACKENO không phải tiếng Anh, tiếng Việt xịn đấy. MACKENO là mặc kệ nó, đó chính là biện pháp không biện pháp.
Cả hội nghị xôn xao;: Chà chà, mới đây, biện pháp không biện pháp. Lạ lắm.
Đại biểu ta tiếp: Không có gì lạ đâu ạ, biên pháp không biện pháp tức là cứ để tự do tham nhũng. Tham nhũng bao giờ chán thì thôi. Lúc ấy tự khắc tham nhũng sẽ hết.
Tất cả nhao nhao phản đối, thế thì bao giờ hết được tham nhũng hả giời?.
Đại biểu Việt Nam:  Đừng sốt ruột, nghe đây này,  khi tham nhũng phát triển đến độ vét sạch của cải xã hội rồi thì còn đâu nữa để tham nhũng. Làm như chúng tôi đỡ nhọc công mà vẫn dẫn đến thái bình.
Lúc này mọi người mới gật gù: nghe có vẻ có lí
Tức thời đại biểu Việt Nam vênh mặt: Biện pháp không biện pháp còn làm lợi cho ngân sách quốc gia hàng trăm tỉ đồng khỏi đầu tư việc lập ban bệ chống tham nhũng vô ích, đỡ nhọc công học luật như các ông Sinh, đỡ mài dao như bác Tàu, vâng đỡ rất nhiều thứ. Biện pháp này người mù chữ dốt nát cũng trông coi được. Càng dốt càng vô trách nhiệm càng hiệu quả!
 Cả hội nghị lúc ấy mới rạp mình: Thánh thật, thánh thật, biện pháp không biện pháp, đã  hòa bình không tốn kém lại  hữu hiệu. Thôi, chúng ta nên học tập Việt Nam
Hội nghị thành công tốt đẹp.
1/4/2010