Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ

Trần Vân Hạc
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010 10:41 PM
 
Thương nhớ Trịnh Công Sơn
 
Anh đi ngày “Cá tháng tư”
Có ai nói dối tạ từ người thân?
Cuộc đời thật - dối - giả  - chân
Cung đàn ngân lắng muôn phần tin yêu
Hoa thơm sớm nở tàn chiều
Nhân gian day dứt bao điều trở trăn
Muôn đời ấy Quả lòng Nhân
Hạt  bụi nào lẫn muôn phần cỏ cây

Đường tên Anh tận trời Tây
Mấy ai đến được cõi này nhân gian
Dẫu rồi vàng đá nát tan
Thì muôn năm có lẫn vàng với thau ?
Ngày nói dối, xót xa đau
Nén hương lòng sáng một mầu tri ân
Trời cao xanh có thấu chăng
Nắng cuộc đời vẫn thắm hồng tin yêu
          1.4.2010