Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - GIANG NAM

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2009 5:11 PM


Tên bác chính hiệu Nguyễn Sùng
Bút danh rất oách, rất khùng: Giang Nam
Qua bao nhiêu chức, phẩm hàm
Văn nghệ làm tổng còn làm phó ty (1)
Quê hương từ đó anh đi
Nhớ chim. nhớ bướm nhớ gì nữa anh (2)
Hạnh phúc từ nay chưa thành
Vở kịch cô giáo thì đành sắm vai
Người giồng tre ấy đơn sai
Để măng không mọc ra ngoài vì răng ?
Sông Dinh thì khuyết mùa trăng (3)
Giao thừa ánh chớp nhì nhằng cả đêm
Quê hương ngày ấy có em
Chăn trâu vẫn được lên tiên phiêu bồng (4)
------
(1)- Nhà thơ Giang Nam kinh qua nhiều chức vụ như phó ban Tuyên huấn, phó TTK Văn nghệ giải phóng, TBT báo Văn nghệ, phó ty thông tin Kháng Hòa…
(2)- Câu thơ của ông được nhiều người yêu mến:” Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm”.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của GN.
(4)- Ông có câu thơ nổi tiếng “Ai bảo chăn trâu là khổ”