Trang chủ » Cùng vui

LỖI TẠI NGỌC HOÀNG

Luật sư nguyễn Minh Tâm
Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 4:57 AM
 Trước tình hình tham nhũng nhiễu nhương ở dưới hạ giới, Ngọc Hoàng cho thành lập một Đoàn thanh tra gồm toàn những vị có uy, trí, tâm, lực xuống làm một đợt tổng thanh kiểm tra để về Hội đồng Trời bàn bạc có biện pháp triệt trừ tham nhũng. Sau một thời gian ngắn, Đoàn về viết một bản báo cáo đầy đủ, trung thực và khách quan. Đọc đi đọc lại, Ngọc Hoàng vẫn còn bán tín bán nghi, liền giao Thiên Lôi đi xác minh với tư cách là “Đặc phái viên” có nhiệm vụ “Tái thanh kiểm tra” xem có đúng như trong báo cáo.
 Sau một thời gian đi thực tế, Thiên Lôi trở về ra mắt Ngọc Hoàng :
 - Muôn tâu Ngọc Hoàng vạn tuế! Dưới hạ giới ngày nay, những tên tham nhũng, ăn hối lộ, móc ngoặc là có thật. Dạ thưa, Báo cáo của Đoàn thanh tra quả là không sai, chỉ có điều…còn chưa đủ.
 - Chưa đủ ở chỗ nào? Nhà ngươi cứ nói!
 - Dạ muôn tâu, điều mà Báo cáo chưa nói hết là trong đám tham nhũng không có ai là “ông chủ”, “bà chủ” cả mà chỉ toàn là “đầy tớ” không hà…!
 Nghe tới đây, Ngọc Hoàng liền phán :
 - Nhà ngươi hãy mau mau trở về hạ giới giúp các “ông bà chủ” tiễu trừ tham nhũng ngay!
 Trước lúc lên đường, Thiên Lôi được Ngọc Hoàng trao cho một lưỡi tầm sét “model 2009” nhãn hiệu “PLCTN”.
 Vừa xuống tới nơi, chiếu theo danh sách mà Ngọc Hoàng trao cho, Thiên Lôi liền giơ tầm sét bửa liền mấy cái vào đầu mấy tên tham nhũng. Nhưng lạ thay không thấy tên nào xây sát gì cả. Nhìn lại, Thiên Lôi mới vỡ lẽ vì tên tham nhũng nào cũng có cái ô quá bự…
 Thiên lôi đành trở về trời  để báo cáo Ngọc Hoàng và thỉnh thị đường lối.
 - Ờ…ờ! Tại sao nhà ngươi không chờ lúc bọn tham nhũng đi không mang theo ô mà đánh?
 Vâng lệnh Ngọc Hoàng, Thiên Lôi lại xuống hạ giới một lần nữa. Vừa thấy mấy tên tham nhũng bước vào nhà hàng sang trọng, Thiên Lôi nghĩ bụng lần này thì chắc ăn rồi. Chờ cho mấy tên tham nhũng yên vị và bắt đầu ăn nhậu để ra tay, nhưng vừa giơ lưỡi tầm sét lên thì bị một tên tham nhũng miệng đang nhai nhồm nhoàm, lấy tay ngăn lại, nói : “Này, Thiên Lôi, nhà ngươi không biết Luật  “Trời đánh còn tránh bữa  ăn” sao?
 Nghe vậy,  Thiên Lôi sợ mất chức vì phạm Luật Trời liền thu lưỡi tầm sét  đi chỗ khác. Đang chán nản, Thiên Lôi gặp một tên tham nhũng khác đang chăm chú mở một bao thư to bự, có vẻ nặng, liền vung tầm sét giáng xuống đầu. Nhưng lần này cũng bị tên tham nhũng ngăn lại và nói : “Thiên Lôi, nhà ngươi không thấy ta đang ăn của hối lộ sao? Mà đã gọi là ăn thì ăn nhậu hay ăn hối lộ cũng vậy chứ. Ta mà tâu lên Ngọc Hoàng thì nhà ngươi mất chức vì phạm luật đó, chứ chả chơi”.
 Nghe đến đây, Thiên Lôi sợ quá liền xách lưỡi tầm sét dông thẳng về Trời tâu lại với Ngọc Hoàng.
 Nghe Thiên Lôi “báo cáo” xong, Ngọc Hoàng thở dài mà nói rằng : “Cái luật ấy đặt ra đã lâu lắm. Ta có lỗi chậm sửa đổi. Thôi, lần này nhất định ta sẽ cho sửa lại…”.