Trang chủ » Cùng vui

BIẾM HỌA CHIỀU CUỐI NĂM

Trương tuần
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 7:51 AMBộ 4T và hội đồng ní nuận
Tinh nhuệ ghê mà thủng lưới tơi bời
Bộ Công thương nuôi ong tay áo (1)
Web Đảng ta nói hộ bác Tầu (2)
Từ điển viết Phan Bội Châu bị bán (3)
Toàn chuyện động trời chả thấy các ngài đâu
Lương bổng hậu lại tận răng trang bị
Mà suốt ngày nằm ngủ rung râu…

Toàn lề phải lại làm điều trái
Chưa biết lề nào ngay ngắn đâu...!
----------
(1)- Web của Bộ Công thương để người Tầu vào tuyên bố về Hoàng Sa-Trường Sa của họ mà bị thoát hiểm không bị kỷ luật gì.
(2)- BBT web của Đảng đưa tin sai do Cậu đánh máy
(3)- Từ điển do NXB Văn học trang 742 nói Phan Bội Châu bị bán cho Pháp