Trang chủ » Cùng vui

TẠI GÌ ĐÂU PHẢI TẠI TA...

Trương tuần
Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2009 6:06 AM
Thất bại thì tại thiên tai
Tại thằng CƠ CHẾ nó gài ngáng chân
Tại thằng LỊCH SỬ lần khân
Tại ý thức của nhân dân thấp tè

 
Bài đã được xuất bản.: 13/11/2009 07:56 GMT+7
 Căn cứ vào nhiều phát ngôn trên báo chí, có thể rút ra một điều đáng chú ý: Nguyên nhân phổ biến nhất để giải thích cho một vấn đề kinh tế - xã hội nào đó là “do cơ chế sinh ra”, “do lịch sử để lại”, “do đây là sự cố bất thường mang tính lịch sử”.
Đoan Trang
Tuanvietnam (VNN.VN)