Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - BÙI MINH QUỐC

Trần Nhương
Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009 5:41 AM

Minh Quốc gần được minh quân
Nên ngài cũng chỉ có ngần ấy thôi
Lên Miền Tây đã lâu rồi
Nay lên Đà Lạt ngửi mùi Tân Rai (1)
Nhạc lá, Một lúc một đời
Ô hay Đôi mắt nhìn tôi hằm hè
Chuyện người khách lạ lạ kỳ
Hình như Hồi đó Sa Kỳ vẫn quen (2)
Một đời đỏ quá thành đen
Nỗi đau đau quá cho nên quốc hoài
Đào hầm ngày đó còn ai (3)
Có đi đào mỏ Tân Rai thì về…

------
(1)- Hiện nay nhà thơ Bùi Minh Quốc định cư tại Đà Lạt
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của BMQ
(3)- Ông có câu thơ nổi tiếng Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh