Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - PHONG LÊ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 8:24 AMPhong Sừ bác đổi Phong Lê (1)
Hương Sơn Hà Tĩnh là quê anh hùng
Công trình nghiên cứu tâng tầng
Giáo sư thứ thiệt oai phong bác Sừ
Văn và người ngắc và ngư
Viết từ Hà Nội tháng tư năm nào
Người trong văn vốn ba đào
Văn học hiện đại…sách nào cũng hay (2)
Bảy hai tuổi vẫn hăng say
Nói năng thẳng tính tên bay rào rào
Hương Sơn muốn đón bác vào
Đàn hươu lộc nhú con nào cũng ngon…(3)
Cày bừa (4) ruộng ngấu mạ non
Bao giờ gạo hết ta còn chạy rông (5)

---------
(1)- Tên thật nhà văn Phong Lê là Lê Phong Sừ
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là một số tên tác phẩm của Phong Lê
(3)- Quê Hương Sơn của nhà văn PL nuôi hươu rất nhiều
(4)- Sừ chữ nho là cái bừa.
(5)- Câu ngạn ngữ hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ