Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - THANH THẢO

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009 5:36 PM

Hồ Thành Công ở quận Đống Đa
Lại hóa tên ông Thanh Thảo a ? (1)
Thơ báo đều hay đều ngất ngưởng
Cỏ xanh Mộ Đức phún thò ra (2)

Khối vuông Rubic quay quay tít
Những người đi tới biển mù xa
Dấu chân trảng cỏ tươi và héo
Từ một đến trăm voi một ngà

Những ngọn sóng mặt trời thôi vỗ (3)
Thì ngồi túc tắc viết trường ca…
Có ai về Quảng ăn mỳ Quảng
Nhớ Chào buổi sáng một câu nha…(4)

--------
(1)- Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là Hồ Thành Công.
(2)- Quê ông ở Mộ Đức, Quảng Ngãi.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Thanh Thảo.
(4)- Ông chuyên viết mục Chào buổi sáng báo Tuổi trẻ.