Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - THẠCH QUỲ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 2:42 PM

 Thạch Quỳ quê ở Nghệ An
Thơ hay ngơ ngác Nam Đàn, Quỳnh Lưu
Làm thày vội vã hồi hưu (1)
Làm thơ vào cuộc thấy nhiều cam go
Sao và đất ây trời cho
Ô hay Nguồn gió cơn mưa nhập nhèm
Cuối cùng vẫn một mình em
Con chim Tà Vặt
nằm im mất rồi
Đêm Giáng sinh cũng thế thôi (2)
Đô Lương thì vẫn một thời Đô Lương (3)
Bây giờ ít thịt nhiều xương (4)
Thạch Quỳ một chút họ Vương để đời…(5)

-------
 
(1) Nhà thơ Thạch Quỳ vốn là thày giáo.
(2)- Các chữ in đâm, gạch dưới là tên tác phẩm của Thạch Quỳ.
(3)- Quê ông ở Đô Lương, Nghệ An.
(4)- Thạch Quỳ gày da bọc xương.
(5)- Thạch Quỳ chính tên là Vương Đình Huấn.