Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - LÊ HUY QUANG

Trần Nhương
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 9:25 AMĐời bôi vẽ những tuồng những kịch
Vớ được ngay Nghệ sĩ nhân dân (1)
Khoảng trống vô hình giấu nhiều bi kịch
Phải khác bao lần khao khát vẫn chưa
Thì Tự bạch với trời xanh một thuở (2)
Tuổi hai mươi hồi ức... tiểu trong chùa…
Gõ guốc mộc cắc tùng như nhịp phách (3)
Vẽ chưa xong đã nhảy sang thơ...
 
----

(1)- Họa sĩ, nhà thơ Lê Huy Quang là họa sĩ trang trí nhà hát tuồng VN, ông được phong NSND. Rất oách.
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Lê Huy Quang
(3)- LHQ chuyên đi guốc mộc