Trang chủ » Cùng vui

THƠ MỚI ĐI NGANG

Trần Nhương
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 3:06 PM
 
 
Thơ không đi xuống tí nào
 Đi ngang qua nước bạn Lào... mà thôi...
Sang năm Thơ lại lên ngôi
Leo lên tí nữa ta ngồi Vân Nam...
(Thơ bình và tranh vui của Trương tuần)

Nhà thơ Vũ Quần Phương trả lời phỏng vấn báo Tiền phong

Nhà  thơ Vũ Quần Phương (VQP): Tôi xin nói rõ thêm, để chọn các tập thơ hay trong năm và tặng giải, Ban chấp hành Hội nhà văn VN lập Ban chung khảo xét các tập thơ được giới thiệu từ các nguồn sau:
 
Từ giới thiệu của Hội đồng thơ; Từ giới thiệu của Ban Văn học quốc phòng, an ninh (cho các tác giả  và tác phẩm liên quan đến lĩnh vực này); Từ giới thiệu của Ban Văn học thiếu nhi; Từ giới thiệu của Ban văn học dân tộc ít người; Từ giới thiệu của các thành viên Ban chấp hành và thành viên Ban chung khảo.
 
Như  vậy các tập thơ mà Hội đồng thơ có  trách nhiệm tìm đọc không phải là toàn bộ  thơ xuất bản trong năm mà phải trừ đi các tập thuộc trách nhiệm của các Ban (2) (3) (4). Và nếu không chọn ra tập hay là cũng chỉ tính trong số ấy thôi. Biết đâu tập hay lại có trong các khu vực 2,3,4 kia.
 
Trong các năm 2007, 2008, Hội đồng thơ có đề nghị vào chung khảo tới 5 tập thơ. Nhưng rồi cũng không có giải thơ. Năm nay nếu cũng không có giải thơ nữa thì là thơ mới đi ngang. Chưa phải đi xuống. Nói vui thế thôi chứ đánh giá thịnh suy một nền thơ còn cần nhiều tiêu chí khác.

Lê Anh Hoài
Thực hiện
 
Nguồn: Tiền phong