Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tham nhũng

Tự Trí Phan
Thứ sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014 4:34 PM

 

 

Tham nhũng nên phang lắm nhát rìu.

La nhiều chẳng đánh nó đâm kiêu

Như kên(*) ăn tạp quên dơ bẩn

Tựa sói xơi càn ngoạp thối thiu

"Ông chủ" xác xơ mình ển bụng

Bà con ca thán tớ căng diều

Muốn trừ cỏ dại không là dễ

Có dám đào quăng khỏi phải kêu!

(*) chim kên kên