Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đầu xuân Hà Nội chọi trâu

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 8:37 PM
         “Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về”...
                                     (Ca dao)

“Tháng giêng là tháng ăn chơi”
Người đi lễ Phật cầu trời cả năm
Trẻ già từ Bắc đến Nam
Kiều dân Mỹ, Pháp... xa xăm trở về
Chùa Hương, Yên Tử như mê
Cầu cho non nước bốn bề bình an
(Dân thôi bỏ ruộng bỏ làng
Cánh đồng mẫu lớn cỏ hoang tứ bề
Không “địa chủ mới” giữa quê
Không “tư bản đỏ” bốn bề mọc lên...)
Bây giờ tất cả vì tiền
Kinh doanh lễ hội đảo điên tận trời
Tháng Giêng thư thả rong chơi
Mùa cây nảy lộc, mùa người thương nhau
Đồ Sơn tháng Tám về đâu
Bây giờ Hà Nội chọi trâu... giữa giời
Thắng thua phanh xác cả thôi
Đầu rơi, máu chảy, thịt người chia nhau
Ai cho Hà Nội chọi trâu
Thủ đô văn hiến mở đầu: Sát sinh
Câu thơ bỗng thấy rùng mình
Mùa sinh mà giết chúng sinh tội gì
Thắp hương hỏi đấng vô vi
Ngày xuân khai bút, kinh kỳ «khai đao» ???
Hình như nghiệp chướng vận vào
Đầu năm lễ hội máu trào thành sông !!!

Theo huyền sử thời Hậu Lê tướng và quân của Quận He bị giặc vây hãm ở Đồ Sơn. Để động viên và làm vui lòng quân lính ông bày ra trò chọi trâu để giải khuây và chờ cơ hội cách đây khoảng + 500 năm.