Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thuốc

Hoàng Gia Cương
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 8:43 PM
-một bài thơ vần trắc!
 
 
Mỗi ngày dăm loại thuốc
Đua nhau lèn xuống ruột
Chất đầy khoang dạ dày
Như án hình câu thúc!
 
Nào ho hen, huyết áp
Nào đau đầu, thấp khớp
Nào nhức răng, bụng sôi...
Cứ giục hoài...
Thuốc, thuốc!
 
Thuốc Tây toàn... hóa chất
Thuốc Nam như... cỏ rác
Lợi hại khó phân minh
Biết đâu là xấu, tốt?
 
Bác sĩ thường...  vung bút
Vợ con thì đốc thúc
Ta dù muốn tỉnh queo
Cũng đành liều...
Nuốt, nuốt!
 
Mới chớm vào "thất thập"
Mà nhìn sau ngó trước
Đầy chai lọ lung tung
Và linh tinh... đơn thuốc!
 
Nhà ta thành... kho dược
Giá, tủ cao hàng thước
Đủ trắng, đỏ, đen, vàng...
Ôi, thuốc ôi là thuốc!
 
Giá Thần ban điều ước
(Dù phải bỏ... làm thơ)
Ta thề xin bằng được:
Người già không cần thuốc!
 
7/2010