Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cầu Long Biên

Hoàng Gia Cương
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 8:39 PM
 
 
Trăm năm trọn một tấm lòng
Cầu như nhịp sóng sông Hồng nhấp nhô
Gồng lưng gắn kết đôi bờ
Mặc cho năm tháng, nắng mưa dãi dề!
 
Hai đầu gối tựa hai đê
Nước dâng, bom dội chẳng hề cách ngăn
Đường xa nối lại thêm gần
Đây "cầu Ô Thước" - "sông Ngân" giữa đời!
 
Người, xe xuôi ngược ngược xuôi
Dẫu đầy thương tích qua thời đạn bom
Giờ đây già lão gầy còm
Vẫn còn gồng gánh, vẫn còn bền gan!
 
Người ra Bắc, kẻ vào Nam
Xa xôi cũng muốn một lần qua đây
Cầu này gắn với đất này
Đất này là đất "Rồng bay" kiên cường!
 
5/2007 

Hoàng Gia Cương