Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đạo đức giáo dục đã bị phá sản?

Thái Sinh
Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 5:41 PM


Sau Tết tri rét quá, bác Tho Dân sut ngày quanh qun vi đám ba ba con, hôm nay tri hng bác mi lò rò sang thăm lão Cò. D đã mt tháng ri bác không gp lão Cò, nom lão do nay gày còm, tóc d đen d bc lôm nhôm không ging như cái do làm giám đc quân xanh. Lão đang ngi vn vơ sưởi nng, đu cúi xung, xung quanh lão dăm sáu t báo đ ngn ngang. Bác e hèm:

- Lão đang suy tư điu gì mà nom thiu não vy?

- Bun lm bác ...

- Có điu gì khiến lão bun thế? Thng cháu lão b v n, hay phá sn mà lão phi bun?

Lão Cò th dài lm bm:

- Sao ông y li chết vào lúc này nh? Tin tài, nhà ca, đa v đang pht lên như diu gp gió. Vy mà ông y li vi vã ra đi đ li nhng li đàm tiếu mà ông không có cơ hi t minh oan cho mình...

- Tôi ch hiu lão nói cái gì, ai chết, ai ra đi lúc này? Bác Tho Dân gt.

Nghe thế lão Cò mi git mình:

- À, là tôi nói v cái chết ca ông tướng trong ngành công an b cu giám đc Tp đoàn Vinalines khai trước toà đã hi l ông này 1,5 triu M kim. Ông y mi chết my hôm nay, khi chưa kp chng minh mình trong sch...

- Ôi tri! Bác Tho dân xua tay- Sng chết đu do s tri đnh ri, mun sng lâu đ hưởng lc đi cũng ch được. , k cũng tiếc lão , nhà ca như cung vua ph chúa, tin bc cht đy nhà chết mà không mang đi được cho bõ nhng khi bày mưu tính kế...Nhưng thôi, nghĩa t là nghĩa tn lão . Tôi mun biết lão bun vì chuyn gì kia?

Lão Cò lt lt my t báo th dài:

- Chuyn thy đánh trò, trò đánh li thy ngay trên bc ging đang được các báo bàn lun tưng bng my ngày nay.

- Tôi có nghe chuyn đó. Nhưng theo lão thì li này ti đâu, ti thy hay ti trò?

Im lng mt lúc lâu lão Cò lc đu:

- Các c xưa có câu: Tiên hc l, hu hc văn. Bây gi thì sao? Thy ch yếu dy ch cho trò đ thi vào các trường danh tiếng, sau này ra trường kiếm được nhiu tin. Thy còn nhn phong bì ca trò ti chy đim thì hình nh cao đp ca ông thy tr nên méo mó trong mt hc sinh. Nht là thy không tôn trng trò, xúc phm danh d và nhân cách ca trò, khiến trò phi t bo v mình là điu khó tránh khi...

Bác Tho Dân ngán ngm:

- Vy theo lão, thì hin tượng trò đánh li thy báo hiu điu gì?

- Đó là s khúc x đo đc xã hi. Đo đc giáo dc không th đng vng khi đo đc xã hi b xung cp...

- Lão nói gì tôi ch hiu.

Lão Cò gt:

- Bác không hiu thì đi hi các nhà giáo dc, h s có câu tr li cho bác...