Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Năm Ngựa kể chuyện Nghẽo

Lẩn Thẩn
Thứ bẩy ngày 22 tháng 2 năm 2014 10:23 AM

Năm Ngựa, có rất nhiều chuyện hay về ngựa từ cổ chí kim, ngay VN cũng có chuyện Ngựa Sắt của Thánh Gióng, chuyện Ngựa Đá lấm bùn khi Vua Trần Nhân Tông bái yết Chiêu lăng thấy ngựa đá lấm bùn liền bình 2 câu thơ
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu
Hai câu trên được dịch là : Xã tắc hai phen bon ngựa đá
                                           Non sông muôn thuở vững âu vàng
Chuyện ngựa hay thì nhiều, còn chuyện nghẽo hay cũng không thiếu.
Năm Nhâm Ngọ (2014) vừa hay tin Ven Biển Vương mất con ngựa quý (Quý Ngo), con ngựa chết gọi là con nghẽo, vậy xin kể chuyện nghẽo đầu năm Ngựa

Năm 318 trước Công nguyên, nước Yên ( Trung Quốc) có loạn, lợi dụng sự rối ren nên nước Tề đánh chiếm nước Yên. Ít lâu sau giết được Vương Khoái, Yên Chiêu Vương lên ngôi.
Để thu hồi đất đai bị mất, Yên Chiêu Vương đến nhà Quách Hòe là hiền giả nước Yên để hỏi kế sách phục quốc.
Quách Hòe nói :
- Nhà Vua nào dựng được ngôi vương vì coi người hiền là bạn của mình
- Nhà Vua nào xây được nghiệp bá vì dùng người hiền là đại thần
- Nhà Vua nào không giữ được đất nước vì coi người hiền là kẻ nô dịch
- Nếu Nhà Vua thực sự muốn nghe lời chỉ bảo của người hiền thì phải cung kính, coi họ là thầy thì mọi hiền tài trong thiên hạ sẽ quy tụ về nước Yên cả.
Yên Chiêu Vương nói : 
Trẫm thực lòng muốn học tập tất cả những người hiền, không biết là trước hết nên găp ai là thích hợp nhất
Quách Hòe không trả lời câu hỏi của Yên Chiêu Vương mà kể câu chuyện về nghẽo. :
Xưa có một vị vua, bỏ ra 1000 lượng vàng để mua một con ngựa quý, xuốt 3 năm chẳng thấy ai đem ngựa đến, vua rất sôt ruôt, có một vị đại thần xin được thực hiện ý của Vua. Sau 3 tháng vất vả vị đại thần tâu Vua là con Thiên lý mã đã tim thấy, nhưng nó đã chết, hạ thần bỏ ra 100 lạng vàng để mua bộ xương nó về đây.
Vua nghe xong nổi giận quát mắng, ai cho phép ngươi mang 100 lạng vàng đi mua bộ xương khô ?
Vị đại thần tâu lại : Nhà Vua mua bộ xương con ngựa quý đã chết những 100 lạng vàng, vậy con ngựa quý còn sống sẽ không biết giá là bao nhiêu, trong thiên hạ tất nhiên là họ tin chắc là Nhà Vua muốn mua ngựa quý, họ sẽ đem thiên lý mã tới.
Quả nhiên, chưa đầy một năm, Nhà Vua mua được 3 con ngựa quý.
Kể xong câu chuyện, Quách Hòe mới trả lời câu hỏi của Yên Chiêu Vương:
- Nếu quả thực Yên Chiêu Vương muốn chiêu hiền đãi sĩ thì bắt đầu ngay từ thứ dân Quách Hòe này. Thiên hạ sẽ truyền nhau là Quách Hòe tài cán chưa bao nhiêu mà đã được trọng dụng thì chắc người tài cán hơn thứ dân sẽ đến với Vua
Yên Chiêu Vương thấy có lý, liền cấp cho Quách Hòe một ngôi nhà và trọng dụng như một nhân sĩ.
Quả nhiên rất nhiều hiền sĩ đến giúp Yên Chiêu Vương, đánh bại nước Tề, thu hồi đất đai đã mất.
Qua câu chuyện nghẽo đầu năm Mao Tôn Cương @ (không phải Mao Tôn Cương thời Tam Quốc Chí) xuy tôn Quách Hòe có tài PR vượt thời đại.
Trở lại năm Nhâm Ngọ này, Vương triều nước Ven Biển mất con ngựa quý (Quý Ngo)
Quách Hòe @ liền Tâu : Ngày xưa có chuyện Tái Ông mất ngựa, mất ngựa thấy trước mắt là xấu, nhưng phúc họa khôn lường, họa của một nhà nhưng phúc của cả họ. Đại án sẽ kết thúc, mọi dây mơ rễ má sẽ được vùi lấp dưới 3 thước đất, nếu Ven Biển Vương muốn thể hiện tình thương mến thương thì :
- Truy phong cho con Quý Ngọ từ Thượng Mã lên Đại Mã
- Đích thân các Thân Vương đứng ra tổ chức tang ma, có các đại thần túc trực
- Bố cáo Nghĩa tử là nghĩa tận ,Tây phương cực lạc, cấm mọi lời sàm tấu ong ve và  rất... Vô cùng thương tiếc ,tang ma được nâng cấp thành Bộ tang (các thành viên trong Bộ được nghỉ 3 ngày để học tâp tinh thần một con ngựa đau cả tàu thêm cỏ )
- Nghe nói con ngựa này không ăn cỏ thông thường, mả cỏ thuần khiết đạt tiêu chuẩn của CIA và DIA để tạo ra tờ Đô xanh cho nên cấm khám nghiêm tử thi vì con ngựa không chết vì ung thư não mà vì vi rút đo-la thì gây khó cho lời điếu viếng
Ven Biển Vương nghe lời Quách Hòe @ liền phong cho y tước vị Tổng trưởng Công ty PR. Quả nhiên 3 tháng sau, rất nhiều đại ca PR đến giúp Ven Bể Vương mang theo bí kíp của Gơ-ben SS nâng vị thế của Ven Biển Vương lên tầm thế giới.
Chuyện Tái Ông @ mất Quý Ngọ đợi hồi sau sẽ rõ., bây giờ đang thực hiện lời khuyên của Quách Hòe @