Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lòng dân

Nguyễn Đăng Sâm
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 8:37 PM

Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người có nhân
(ca dao)

Chiến tranh biên giới qua rồi
Bây giờ nghĩ lại sự đời ra sao?
Đạn bom tàn phá núi cao
Dòng sông hay giọt máu đào anh em!

Tiếng gà vẫn gáy đêm đêm
Vọng từ phía ấy sang bên bản này
Ông cha căn dặn mới hay
Thức lâu mới biết chuyện này trắng đen
Tháng năm nào dễ ai quên
Nén hương tưởng niệm mọi miền lòng dân

Viết tại Nghĩa trang liệt sĩ Cao Bằng
NĐS