Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vua tai lừa

Thái Bá Tân
Thứ bẩy ngày 22 tháng 2 năm 2014 4:10 PM


Có chuyện này, lạ lắm:
Vua Midas ngày xưa
Một sáng dậy, chợt thấy
Mình có đôi ta lừa.

Vua hoảng hốt, cho gọi
Quan ngự y vào chầu,
Rằng đôi tai lừa ấy -
Vì sao và do đâu?

Vốn là người cương trực,
Ông cúi lạy mà rằng:
“Lừa là loài ngu ngốc,
Bướng bỉnh và nhố nhăng.

Nó có đôi tai lớn
Nhưng lại không biết nghe,
Đúng là loài ngu ngốc,
Đáng khinh và đáng chê.

Ngài, đức vua vĩ đại,
Tài ba và anh minh.
Nhưng ngài không chấp nhận
Người khác khuyên can mình.

Rất có thể Thượng Đế
Trừng phạt ngài, tiếc thay,
Bằng cách đã cho mọc
Đôi tai lừa thế này.”

Vua Midas liền chém
Ông quan trung thực này,
Rồi ra lệnh tất cả
Các quan, tướng từ nay

Không ai được để lộ,
Dù với ai, ở đâu
Về đôi tai lừa ấy.
Trái lệnh sẽ chém đầu.

Tất nhiên quan và tướng
Không dám trái lệnh ngài,
Nhưng cái bí mật ấy,
Rằng đức vua có tai…

Cứ làm họ ngứa ngáy,
Thấy bứt rứt trong lòng.
Lâu ngày, bứt rứt ấy
Làm bụng họ sưng phồng.

Cuối cùng, không chịu nổi,
Đêm, họ lén ra sân,
Đào một chiếc hố nhỏ
Rồi thầm thì nhiều lần:

“Có chuyện này lạ lắm.
Mọi người đã biết chưa -
Vua Midas vĩ đại
Có một đôi tai lừa!”

Họ nói xong, thật lạ,
Thấy nhẹ hẳn trong lòng.
Cái bụng đầy bứt rứt
Cũng thôi không căng phồng.

Thế là điều bí mật,
Đức vua có tai lừa
Đã được nói cho đất,
Đất thấm vào nước mưa,

Mưa thấm vào không khí,
Không khí thấm vào Phây.
Nên tôi mới đọc được,
Viết thành châm ngôn này.

Mà châm ngôn vốn dĩ
Có bài học dạy đời.
Bài học ấy có đấy,
Là hiện nay nhiều người

Ngu ngốc và bướng bỉnh,
Không chịu nghe lời khuyên,
Nên tai họ có thể
Đang ngày một lớn lên.

Việc này nguy hiểm lắm.
Xin nhắc lại, không thừa.
Cứ bướng bỉnh như thế,
Tai sẽ thành tai lừa.

Hãy lắng nghe, nhớ nhé,
Những lời khuyên thông minh.
Để kiểm tra, thỉnh thoảng
Sờ xem đôi tai mình.