Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tôi đi gieo chữ

Đào Trọng
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 7:39 PM

Ngày nào chập chững vào đời
Tôi đi gieo chữ nơi người bản Mông
Chữ Tâm , chữ Đức vun trồng
Chữ Chuyên làm vốn , chữ Hồng đem cho

Đón đưa bao lớp học trò
Như người chèo lái “con đò” yêu thương
Như ai ươm hạt trên nương
Tôi đi gieo chữ , mây vương lưng đồi

Đêm nằm , nhớ mẹ xa xôi
Thương cô hàng xóm đợi tôi chiều chiều
Lớp nghèo vách nứa , nhà xiêu
Tình trò, nghĩa bạn thương yêu mặn mà

Tôi về bản…Chữ nở hoa
Tay đầy bụi phấn bay ra trắng đầu
Về quê…Em đã qua cầu
Đồng làng , mồ mẹ bạc mầu cỏ may !

Đào Trọng
36 đường Dư Hang-Lê Chân- Hải Phòng

Ngày nào chập chững vào đời
Tôi đi gieo chữ  nơi  người bản Mông
 Chữ Tâm , chữ Đức vun trồng
Chữ  Chuyên làm vốn , chữ Hồng đem cho

Đón đưa  bao lớp học trò
                      Như người chèo lái “con đò” yêu  thương
Như ai ươm hạt trên nương
Tôi đi gieo chữ , mây vương lưng đồi

Đêm nằm , nhớ mẹ  xa xôi
Thương cô hàng xóm đợi tôi chiều chiều
                               Lớp nghèo vách nứa , nhà xiêu
Tình trò, nghĩa bạn thương yêu mặn mà

Tôi về bản…Chữ nở hoa
Tay đầy bụi phấn bay ra  trắng đầu
Về quê…Em đã qua cầu
Đồng làng , mồ mẹ bạc mầu cỏ may !
    
                                                          Đào Trọng
                                  36 đường Dư Hang-Lê Chân- Hải Phòng