Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lại chuyện…Bác Thăng…

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013 5:49 AM

Thưởng 180 tỷ đường lún và chuyện Bộ trưởng Thăng trả cược  (Báo Đất Viêt -30/08/2013) – “Thông tin Ban quản lý dự án Thăng Long đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thưởng 180 tỷ đồng cho nhà thầu về đích sớm dù đường lún được dư luận quan tâm và nhiều người đặt câu hỏi băn khoăn về chuyện trả cược mà trước đó 2 vị Tổng giám đốc từng cược ghế với Bộ trưởng Đinh La Thăng.”…

.

Chuyện này ở…Bộ Giao thông…

Một Ngài Bộ trưởng, hai ông Tổng…thầu!...

À ơi… “cá cược” với nhau

Hoàn thành công việc trước sau y…nhời!...

Thưởng thì đã “đề xuất” rồi

Cược thêm cái...“ghế” đang ngồi…làm tin…

Về nhà “ chỉnh cán”, thúc quân

Khí thế rầm rầm, quyết vượt thời gian!...

Ra quân đã nói là làm…

Chất lượng (chưa nói) - Thời gian vượt rồi!

Bác Thăng khoái, nhoẻn miệng cười

Giật mình “cái ghế” họ ngồi còn kia!...

“Đường lún” là chuyện…râu ria

Dưng mà “tiền thưởng” bây chừ tính sao?...

Thứ trương bảo: Không đồng nào…

“Không thưởng gì hết”…trăng sao…trên Trời!!!...


30-08-2013

DL