Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái bầu trong bụng chính là của ai?

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2013 3:47 PM
 Theo báo Dân Trí 27-8 Ở Hậu Giang có thầy hiệu trưởng hành cô giáo "không chồng mà chửa" .Nên có thơ gợi ý giúp cô khỏi vòng lao lí
 
 
Lạ lùng đến lỗi ngỡ ngàng
Câu hỏi hiệu trương Hậu Giang tỉnh nhà :
-- Không chồng mà chửa được a?
Cái bầu trong bụng chính là của ai?
Viết giấy tự thú mà khai
Không mọi chế độ sẽ ngoài tầm tay
Sao mà quá quắt thế này
Bao nhiêu cú điện đêm ngày tấn tra
Muốn tốt thì hãy khai ra
Nhà trường trọng điểm đang đà tiến lên
Chuyện này mà đến tai trên
Thì có vác cả thúng tiền khôn mua!
 
Cô giáo ơi chớ chịu thua
Tôi mách khai bừa :chính bác chứ ai!
Của ngon sau lọt ra ngoài?
Nhớ không chuyền ấy đã hai ba lần...
Bác là tướng em là quân
Ngày nào mà chả được gần nhau thôi
Em chẳng sợ thiên hạ cười
Sinh con khai bố họ Người đấy nha!!
Cố tình thì em khai ra
Tòa Roằn* hỏi biết nó là con ai? *    
Thế thì được chửa hỡi Ngài
Hổ danh bởi bác có tài..Ngu lâu!
Còn cô có tội gì đâu
Của cô để ngỏ -cái bầu tội ai?
Biết đau lại trúng ý Ngài
Thì thụt đi lại dường thai chưa chừng
 
     Nguyễn Văn Diệp

 * (truyên của Nguyễn Công Hoan