Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nông dân kêu cứu

Nguyễn Văn Diệp
Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013 9:38 PM


   Viết theo bản tin VTV3 sáng ngày 15 -8 -2013


Sáu mươi ngàn bạc đem chia tư* ( mỗi gia đình có bốn người)

Cuộc sống nông dân khổ thế ư?!

Rau muối tương cà còn chửa đủ?

Thuốc thang quần áo lấy đâu bù

Hỏi dân non nửa* không đường thoát

Ngó cảnh đa phần tính nẻo ..Du..

Nhà nước thương dân thì ngoái lại

“Tiến nhanh tiến mạnh..”hãy ..từ từ..

 

Từ từ mà tiến để dân theo

Đất nước còn đang cảnh đói nghèo

Đồng ruộng bỏ hoang năn lác mọc

Cửa nhà vắng chủ gấc bìm leo

Đói lòng con cái đâm hư hỏng

Túng bấn mẹ cha cũng hóa liều

Bẫy chó trộm mèo đều án nặng

Phải đâu công bộc hưởng tù treo !!

        Ngày 15- 8 – 2013

         Nguyễn Văn Diệp