Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Phải kiện ra tòa

Đồ Nồn
Thứ bẩy ngày 14 tháng 9 năm 2013 12:39 PM

 
   Sáng ngày 10/ 9 / 2013 trên “Tin nhanh Việt Nam” đưa tin: “10 nước hạnh phúc nhât thế giới”. Nhưng danh sách này thiếu Việt Nam. Vậy có thơ rằng:
 


Thế thì phải kiện ra tòa
“Nước hạnh phúc nhất” phải là Việt Nam !

Dẫn đầu là: NO quan tham (*)
Nhì là: phụ nữ NO làm mại dâm
Thứ ba lãnh đạo thương dân
(Chức to, việc trọng…dành phần vợ con!)
Thứ tư: Trộm, cướp, hiếp dâm…
Hoàn toàn xa lạ với dân xứ mình
Thứ năm: Đường phố văn minh
Tai nạn, ngập lụt…là hình thức thôi
Thứ sáu: Y đức tuyệt vời
Hết lòng trị bệnh, NO nhờ phong bao
Bảy là: Giáo dục tầm cao
Học hàm rởm chẳng được trao bao giờ
Tám là: Luật pháp như mơ
Dân oan vắng bóng, đơn thư NO nhiều
Chín: NO văn bản phán liều
Mười: “Lợi ích nhóm” ngược với chiều lưu manh…

Việt Nam phải khởi kiện nhanh
“Nước hạnh phúc nhất” quyết giành về ta.
                                             ĐỒ NỒN
___
(*) NO (Anh ngữ): Không