Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Gửi mấy bác lương khùng

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2013 10:24 PM


Lương tháng người đứng đầu Chính phủ   (dưới 15 triệu th¸ng)

Hơn lương tôi lương chú hai ngày         (hơn 260 triệu tháng)

Ta ăn chia thế quá hay

Bao năm cứ hưởng lương này vẫn qua

Người lao động xám da cháy thịt

Cứ trả lương thËt Ýt kêu ai?

Vài tháng lại tống ra ngoài

Bảo hiểm chẳng có gào hoài được a?

Thuế thu nhập cho qua được hết

Cho những người kí duyệt tiền lương

Đ­îc vào cùng hội cùng phường

Thanh tra thanh mẹ đã thương lượng rồi

Thế là ỉm cả thôi –Xong việc

Được lương khùng ta biết trả nhau

Thời này sân trước sân sau

Anh em quấn túm lấy nhau ta mần

Ghế cao xét thấy chẳng cần

Nhiệm kì trước chiếm mười lần tỉ ngon

Chắc tái cử hẳn còn hưởng nữa

Bao bọc nhau ta chửa nghỉ đâu

Khóa này mai nữa khóa sau

Chúng mình sẽ hóa người giầu nhất a!

Đúng là bọn chúng ta sướng nhất

Làm cỏn con lương ngất thế gian

Cần gì chức trọng quan sang

Dù ghế Thủ Tướng có ban không làm…

      Ngày 2 – 9 – 2013

      Nguyễn Văn Diệp