Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Quan tham ca

Phóng tác: Hà Phương
Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013 2:35 PM


     Phóng tác:  Hà Phương
     

Đất nước này, là của chúng mình
Vàng với đô, ta vét thật nhanh
Nhiệm kỳ sau nếu như mà không trúng
Tiền đầy bao, có chi mà lo túng
Mạnh tay vào, ta vét cho mau
Mạnh tay nào, ta vét cho mau

Đất nước này, là của chúng mình
Cụ Hồ Chí Minh, đi đã thật xa
Chỉ còn ta, với dân lành ngu ngốc
Chỉ còn ta, có chi mà không móc
Vặt thật nhanh vào, ta vét cho mau
Vặt thật nhanh nào, ta vét cho mau

Đất nước này, là của chúng mình
Mặc xác dân, ta cứ việc ăn
Gặm thật to, miếng sau nhiều hơn trước
Vàng và Đô, chúng ta xài như nước
Đục thật nhanh vào, ta khoét cho mau
Đục thật nhanh nào, ta khoét cho mau.

      Tháng 8 - 2011

 


 (Theo điệu nhạc của Trương Quang Lục)