Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chó Ngao tự mãn

Nguyễn Văn Diệp
Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013 3:53 PM


Tranh tài mãi làm gì cho mệt

Chó Ngao tôi mới thiệt xứng tài

Hơn hẳn chó cũi, chó lài  *Chó đua
Khối người phải viết những bài tôn suy

Để xác định nhất thì : cảnh khuyển

Xếp vào hàng xét tuyển gắt gao

Lí lịch gốc gác ra sao

Ông bà cha mẹ ..biết bao nhiêu đời

Có đôi mũi đánh hơi thật tuyệt

Ngửi mùi gì là biết được ngay

Do cảnh sát khuyển cao tay

Dạy dỗ nuôi nấng tháng ngày công phu

Hàng úy ,tá từ từ lên bậc

Giỏi giang còn được cấp huân huy!

Vào Nam ra Bắc khó gì

Sân bay biên giới cần thì có mặt

Kẻ gian nào khỏi mắt Ngao đâu

Nha phiến trắng,đen, nâu tìm hết

Trận tiền ta biết xông pha

Vào nơi đổ cửa đổ nhà móc moi

Giỏi giang đến cỡ người phải lụy

Nhỡ chết còn đọc húy tuyên uy

Phải đâu hủy vội xác đi

Xây mồ đến độ cầu kì nơi riêng

Ta không bị mẻ, giềng,tương, sả

Được tạc hình đẽo đá hẳn hoi

Khác chi cao cấp- loài người

Hậu duệ chắc chắn được mời ngôi cao

Tiếng tăm rồi ai nào gọi Chó

Khói hương bay chứng tỏ hiển linh

Đố dám khinh cẩu chúng mình

Muôn năm loài cẩu ..Thông minh nhất đời…

         21 – 8 – 2013

        Nguyễn Văn Diệp