Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khấn ông

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 7 tháng 9 năm 2013 7:40 PM

  Ông đã khuất núi lâu rồi

Để lại cho đời bao áng thơ hay

  Nhưng tôi day dứt điều này

Tính Chân ,Thiện,Mĩ mảy may chưa tường :

  Chỉ bàn về một chữ Thương

Đọc đi đọc lại tôi lường không ra

  Thương chồng thương mẹ thương cha

Thương thân lại ít hơn là thương Ông( Sta lin)*

  Việt Nam phụ nữ thủy chung

Thương mình có một người dưng thương mười !

  Lại còn chuyện lạ trời ơi

Đầu lòng bập bẹ gọi người Stalin? !!*

  Tính Chân tôi thấy chẳng tin

Hỏi ai cũng thẩy cả nghìn lần không

   Bảo thiện sao ác thế ông

Địa chủ vạn kiếp dìm lòng bùn sâu*

 Thủy Hoàng ác chúa bên Tầu

Hít Le diệt chủng cũng đâu thế vầy!?

  Còn lại chữ Mĩ đến hay

Tim ông cắt xẻ đem bầy thành ba *

  Chẳng phần cho mẹ cho cha

Chẳng phần thân thích ruột già cháu con!

 

   Hôm nay ví thử ông còn

Đường vô xứ Huế cách non cũng vào

   Mất rồi còn biết tính sao

Thôi đành ta phải tin vào tâm linh

 Thắp hương đứng giữa trời xanh

Nhìn theo khói tỏa quẩn quanh mấy làn

  Đúng thì lửa cháy trụi tàn

Sai thì lửa tắt lúc nhang hãy còn …

   Mai sau thế hệ cháu con

Câu thơ như thế vuông tròn nữa chăng??

           6 - 9 -2013

      Nguyễn Văn Diệp