Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Phạt sai đối tượng

Phạm Mạn
Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2013 3:44 PM


(Thơ châm)

Coi chừng cái luật lạ thường:
“cô nào lép ngực ra đường lái xe
tức thì còi thổi cái “toe”
phạt luôn một phát, cho về đồn ngay!”
Vợ anh mới đẻ tháng này;
ngực to, chẳng sợ - phóng bay dặm đường!
Chủ quan, hôm ấy trên giường
ngủ quên,  BÉ mút dễ thường cạn khô!
Lên xe tưởng ngực còn to
Yên tâm tay lái! Bỗng “TÒ – TÝ – TOE!!!”
Tức thì cô ấy phanh xe,
nộp ngay khoản phạt, khó che lỗi này!
Rõ ràng “Nó” xẹp nắm tay(!)
phạt là đúng luật - chẳng ai phàn nàn!
Chỉ còn chút lý phải bàn,
ấy là “lỗi lớn” do thằng CU CON:
bởi vì háu đói - sữa ngon –
CU ta mút mãi quên luôn  LUẬT này!
Đáng ra phải phạt CU ngay;
phạt sai đối tượng, cù chầy thế sao!!!

PHẠM  MẠN