Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Xin tí huyết

Hủ Tiếu
Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2013 9:19 PM


Hai BS viện Huyết Học quại nhau đến vỡ mồm vì không được phát biểu trong hội thảo.

Bac sĩ gì đâu lũ cô hồn
Choảng nhau có đứa vỡ cả mồm
Vì chưng hội thảo không cho nói
Im lặng là vàng chắc đúng hơn

Huyết học là học hành về máu
Nhóm máu bọn này thuộc loại tanh
Hai đứa lôi nhau xin tí huyết
Xem máu đứa nào phản ứng nhanh

Hỡi quan quản lý các đốc-tờ
Xét nghiệm y đức chớ lơ mơ
Con người đâu phải là củ chuối
Hoài Đức đi rồi, hoài đức ơi.

26-8-2013 Hủ Tiếu.