Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Quan tham lên....chùa

Dưa Lê
Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013 5:14 PM


 
            (Viết nhân ngày “Xá tội vong nhân”)
 
 
Nhà Phật có Lịch thật hay
Một năm có ngày “Xá tội vong nhân”  
Cứ Rằm tháng Bẩy hàng năm
Quan khắp xa gần đi “lễ” rất đông…
Không lên Chùa cũng…“tại tâm”
Thắp hương khấn vái lầm rầm xin…tha!
Số là trong suốt năm qua…
Quan xây thêm mấy tòa nhà thật to!
Tiền dư thóc mục đầy...“kho”
Toàn tiền “Ngân khố” cấp cho…Quan dùng!(?)
Vào Nam, ra Bắc mịt mùng
Bắt tay “liên kết” ta cùng…vét vơ…
“Tay to” thì đổi thành…“đô”
Nhà băng ngoại quốc gửi vô khỏi…phiền!...
Sắm sanh nào xuyến, nào “kiềng”…
Bà lão núng nính cười “duyên” mà rằng:
-“Nhà em vốn có lòng thành…
Trời, Phật phù hộ nên anh ấy…giầu”!???...
Hi…hi…
……………..
.
21-08-2013
(Nhằm ngày Rằm tháng Bẩy âm)
DL