Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ 3 dòng của Trần Trung

Trần Trung
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 2:43 PM

 


1/Mưa rớt bão
 Lá vàng trên cao
 Khóc ròng...
        ***
2/Chùa quạnh
 Chuông xa...
 Ni-Cô quét lá.


3/Ngói Ta
 Vẩy cá
 Lấp lánh rêu phong.


4/Đỏng đảnh gót hồng
 Quyến rũ
 Dáng-Thu-Qua.


5/Chu Thần-Cao Bá Quát
 Nghênh cao kiếm dựng
 Bái-Mai-Hoa.


6/Tú Xương-Không sướng tu
 Thói đời bạc
 Khóc cười-Tràn thác!


7/Mất điện
 Nóng mông lung
 Mong mưa cùng...

8/Tây-Hồ ngát
 Dập dìu
 Hương-Yêu.

9/Cà phê-Phố xưa
 Ồn ã-hiện sinh
 Giật mình-Phố Phái!

      HÀ NỘI 24/8/2013.