Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cầu siêu hồn liệt sĩ

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013 8:45 PM

 
Cựu chiến binh Sư đoàn 356 thắp hương tưởng niệm các đồng đội hy sinh trong chiến dịch MB84 - Ảnh: Trường Sơn

 Dóng chuông lên
Cầu siêu liệt sĩ
Những linh hồn
Làm nên tinh khí quốc gia
Làm nên bền chặt non sông nước Việt!
Nào cầu siêu cho liệt sĩ Điện Biên
Liệt sĩ tình nguyện quân tại Căm Phu Chia, và Lào vì nghĩa bạn
Liệt sĩ chống Mỹ khắp chiến trường Bắc - Nam
Liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc
Và bao liệt sĩ bảo vệ biển Đông ta…
Nơi các anh nằm làm phên dậu quốc gia
Cùng ông cha xưa
Linh hồn làm nên tinh - khí - thần dân Việt
Ngàn đời đá vàng vững chắc
Ngăn quân thù từ mọi phía đén đây!
Cùng núi rừng, sóng biển
Là lòng dân Việt…

Bom mìn còn đây
Hồn xác các anh nơi nào?
Dóng chuông lên
Cầu siêu hồn liệt sĩ
Vang rền non sông
Có âm vang trống đồng
Cho chúng hồn xiêu phách lạc
Có đàn đá nghìn đời ru các anh chị ngủ yêu lành…
Có tiếng đàn bầu mẹ ru năm tháng
Có gió ngàn sông biển âm vang…
Hôn các chị các anh siêu thoát
Thiên Đường
Cõi Phật
Cõi Người
Việt Nam!
Dóng chuông lên
Cầu siêu liệt sĩ
Khói nhang thiêng…
Rưng rựng trời đất
Từng con tim….

     Hồ Bá Thâm
  THEO THANH NIÊN,  NGÀY 12.7-2013, NHÂN DịP Kỷ NIệM 29 NĂM CHIếN DịCH MB84, TạI NGHĨA TRANG Vị XUYÊN (HÀ GIANG), HƠN 200 CƯU CHIẾN BINH SƯ ĐOÀN 356 Từ CÁC TỉNH, THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC CÙNG CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN ĐịA PHƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC Lễ CầU SIÊU, TƯởNG NIỆM ANH LINH CÁC LIệT SĨ VÀ ĐồNG BÀO Tử NạN VÌ Sự NGHIỆP ĐấU TRANH BẢO VỆ BIÊN GIớI PHÍA BắC.