Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghĩ về cuộc sống !

Ngân Liên.
Thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2013 7:50 PM

 

Cuộc sống vốn công bằng ?
Người lạc quan nói thế
Kẻ đã có vai vế
Nhất định là ...khăng khăng !

Cuộc sống vốn công bằng ?
Sao kẻ có người không ?
Người xài tiền không hết
Kẻ vẫn...bần cố nông !

Kẻ ngồi không vỗ đùi
Ruộng cò bay thẳng cánh
Người nhọc nhằn gồng gánh
Không mảnh đất cắm dùi !

Người hiền chẳng gặp lành
Ác mặc sức tung hoành
Cắp vặt bị sờ gáy
Cướp tinh vi lộng hành !

Người ngay thường mắc nạn
Gian dối lại phây phây !
Bằng giả được cất nhắc
Bằng thật - lính dưới tay !

Người ngồi ghế giải quyết
Được việc phải lót tay
Chỗ " ngon " tiền không tiếc
Vài tháng lấy lại ngay !

Nghèo lăn vào bệnh viện
Chờ dài cổ đến phiên !
Giàu đặt chỗ - cú điện
Tới giờ đến - khám liền !

Nghèo là mang cái nghiệp !
Khổ đổ cho tiền kiếp !
Công bằng trong giấc điệp
Đường đời cày xong liếp !

Lai sinh ráng chờ tiếp !

Ngân Liên.
( 07/13 )