Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chủ tịch cũng…thua!?...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013 5:49 AM


 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng:- “Đút lót, tiêu cực…có bắt, có xử được mấy đâu” (TN.O-12/07/2013) – “Trước tình trạng thông đồng, đội giá…đút lót tiêu cực hoành hành trong đấu thầu…Bản thân ông thấy đau sót…”Thơ rằng:
.
He…he…Chủ tịch cũng…  “đau” (?)
Chân tay “ngứa ngáy”, cái đầu “vỡ” ra!?...
Cứ nhìn cái cảnh nhà ta
Làm một nhưng phá gấp ba, bốn lần!?...
“Đút lót, tiêu cực” hoành hành
Từ trên xuống dưới – từ chân lên…“đầu”!
Giở trò móc ngoặc với nhau
Thông đồng, đội giá “đấu thầu”quỷ ma…
Chụm đầu tay bốn, tay ba
Bàn mưu, tính kế để mà cùng…”măm”!...
(Trích ra dăm bấy phần trăm
Phong bao, lễ lạt “tuần rằm”…cấp trên!)…
Hèn chi giá chẳng…đội lên
“A – B”ngoác miệng kêu rên…giả vờ!...*
Trên có biết cũng…tảng lờ
Cuối năm vẫn “tặng” lá cờ…”Thi đua”!?...
Hèn chi…Chủ tịch cũng…thua !!!...
……………..
.
13- 07-2013
DL
------------------------
* Bên A: Chủ đầu tư - bên B nhà thầu Công trình.