Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Dã tràng

Hoàng Thanh Tâm
Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013 5:27 AM

 

Khát khao điều muốn biết
Viên cát
Dã tràng gửi biển khơi ?

Chẳng lẽ là cuộc chơi ?
Thi gan cùng biển cả
                               Kẻ xây
Kẻ phá
Đã thừa vinh quang

Biển mê man xanh
Hát ru
Gầm thét

Tròn vo những viên cát
Màu gang thép
Cuộc đời quên sống – chết
Liệng
Liệng …
Vào biển khơi

Chẳng lẽ là cuộc chơi ?
Chẳng lẽ … ?

--------------------------------------
 Địa chỉ  : Hoàng Thanh Tâm
200/ Văn Cao – Hải Phòng