Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời ông chủ tịch về hưu

Mai Hồng Niên
Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013 6:00 AMViếng hương hồn anh Lê Văn Chất
      
   Tao đã thấp mày còn lùn
   Việc đời chắc chắn “đánh bùn sang ao”
   Học hành chẳng có là bao
   Với mày là thứ “cào cào đá voi”

   Từ thằng buôn thúng, bán vôi
   Nhập đường quan, kiếm lãi lời đất đai!
   Loại người cổ ngắn, nói dài
   Ngôn ngữ hàng chợ, chẳng ai nghe mình

   Với quyền hành, lắm hư danh
   Tham lam, là chuyện thường tình xưa nay
   Dân không còn đất cấy cày
   “Mo cơm” ngày trước giờ đây vẫn còn

   Còn trời, còn nước, còn non
   Còn thằng “sau lé” dân còn không còn khổ đau
   Đi về đâu, trốn đi đâu?
   Đèo Ngang còn đó - chẳng giàu gì thêm

   Chú Tiều đốn củi về đêm
   Bà Thanh Quan - thấy Quan tiền mà kinh.

   7-7-2013