Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tuyên,,,bố ngân khúc

*Bùi Văn Bồng
Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013 3:11 PM


*Bùi Văn Bồng
            (Trích)
… Rằng: “Mười sáu chữ vàng, Bốn tốt
Tình anh em như cốt…nhục mà
Thằng em cứ phải nghe ta
Ta là anh cả ắt là oai phong”…

Rằng: “Hai nước đồng lòng, đồng chí
Đừng để cho Âu-Mỹ xen vào
Phải là “Chiến lược tầm cao”
Đừng cho ‘Diễn biến’ lẻn vào nhà ngươi!”…

Hồ và Tập cả cười khoái trâ
Nhìn đất đai, biển cả thèm thuồng
Tham lam cái bụng thuồng luồng
“- Nó tin đến mức vĩ cuồng…ha ha...”

Cả thế giới sợ ta - Chúa tể (*)
Nước Việt ngươi nhỏ bé nghèo nàn
Chớ kêu nài, chỉ lạy van
Nịnh ta, ngươi sẽ được ban lợi quyền

Một đất nước trung kiên, anh dũng
Mấy nghìn năm đánh đuổi ngoại xâm
Mà sao nay phải ôm cầm
Vướng dây tai họa, nuôi mầm xâm lăng?

Rất mạnh miệng thẳng băng cực lực
Ngậm nỗi đau, nuốt tức, nén căm
Găp nhau hỉ hả ôm chầm
Hôn nhau, hứa hẹn trăm lần trước sau

‘Ý thức hệ’ cùng nhau giữ vững
Chung vai xây lý tưởng Mác-Lê
Lòng dân nay đã chán chê
Kẻ thù truyền kiếp vẫn kề bên ta

Chúng đã cướp Hoàng Sa ‘trọn gói’
Lại ngày đêm quấy rối Trường Sa
“Bà con ráng chịu đi mà
Có Đảng, Nhà nước lo…là sẽ yên”...

Bản Tuyên bố vang rền: “Hữu hảo”
Mắt lăm le biển đảo, mỏ dầu
“Anh em chung một nhịp cầu
Nịnh ta, ngươi sẽ mạnh giàu…như ta…”

Vừa mới ký và ra Tuyên bố
Đã nghe vang súng nổ Biển Đông
Than ôi! Hai chữ Non Sông
Biết bao máu đổ vẫn không yên lành!

Tàu Hải giám tung hoành ngang dọc
Gỗ còn đâu vót cọc Bạch Đằng
Vẫn còn đó họa xâm lăng
Đồng thanh dân nước hỏi rằng: “Tại ai”…
BVB