Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trở lại Khe Sanh

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2013 9:10 PM

(Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh 1968-2013)

 Sáng nay trở lại Khe Sanh
Đâu Cao điểm, hồn các anh có về?
Cầm nhang tay vái tứ bề
Linh hồn liẽt sĩ muôn quê đất này…
Đât hồng máu thắm còn đây
Cây xanh đã phủ cành dầy đất xưa
Một thời bom đạn như mưa
Ta giữ Cao điểm từng giờ lấn sâu
Người trước tiếp bước người sau
Dẫu bị thương vẫn lao vào xung phong
Đào hầm vây bủa Tà Cơn
Sân bay địch phải hoảng hồn, xác bay…

Khe Sanh trở lại sáng nay
Bâng khuâng tìm lại những ngày xa xưa
Gọi tên liệt sĩ trăm quê
Xác xương trong đất hồn mơ nơi nào?
Về đây vui với đồng bào
Nhớ thương lòng những nghẹn ngào khôn nguôi!
Những người mắy mắn như tôi
Khe Sanh ám ảnh một đời cầm binh
Ai lấy thân che cho mình
Bây giờ còn mất hỏỉ lần chưa ra…
Nghĩa tình đồng chí sâu xa
Khe Sanh ơi, bản trường ca bi hùng..
Cờ bay giải phóng một vùng
Từ đây, tiến tới mùa xuân đại thành

Khe Sanh trời đất thêm xanh
Một vùng “đất chết”, hồi sinh cây đời
Cao su ngay thẳng dáng người
Tiêu xanh như bóng tóc ai nghiêng cành…
Cây nào như bóng như hình
 “Ba hồn bảy vìa”, các anh về cùng!
Khe Sanh lừng lẫy một vùng
Tượng đài ghi tạc chiến công mãi còn
Chia tay lòng dạ bồn chồn
Khe Sanh- Hướng Hóa thắm lòng người đi!