Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cấp khống

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013 5:21 PM


- Tuần trước ông cụ nhà cô vào nằm viện chữa bệnh có mất nhiều tiền không?
- Không phải chi phí đồng nào cả anh ạ. Bố em có tới hai thẻ bảo hiểm y tế. Bố em là cán bộ nghỉ hưu lại là đối tượng người có công. Khi thanh toán viện phí, đầu tiên bố em đưa thẻ bảo hiểm của người nghỉ hưu. Bệnh viện bảo đối tượng này chỉ được hưởng chế độ miễn phí 80%. Bố em liền về lấy ngay thẻ bảo hiểm của người có công. Thế là miễn phí 100%.
- Tôi nghe đài thấy nói có nơi một người còn được cấp tới 3 thẻ bảo hiểm y tế nữa kia. Như thế có nghĩa là : một người được hưởng bao nhiêu chế độ lương bổng hay trợ cấp gì thì lập tức được cấp ngay bấy nhiêu thẻ bảo hiểm y tế thay vì chỉ được cấp một thẻ có mức ưu đãi cao nhất trong số đó. Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở rất nhiều nơi.
- Đơn vị nào cũng có quyền kí duyệt danh sách được hưởng chế độ bảo hiểm nên mới sinh ra thế.
- Chồng chéo này khiến quỹ bảo hiểm y tế bình quân đầu người / năm vốn đã thấp nay lại càng thấp hơn mà con số thành tích cấp thẻ bảo hiểm y tế lại…tăng cao. Tỷ lệ phần trăm dân số tham gia bảo hiểm y tế thành con số … ảo! Ngành tài chính phải cấp khống tiền cho ngành bảo hiểm và chẳng thể đòi được!
- Điều đáng nghi ngại là đối tượng được cấp nhiều thẻ sẽ làm gì đối với mấy cái thẻ…thừa  thãi kia. Cái thẻ là “cứu cánh đối với người nghèo” mà thủ trưởng ngành y tế đã nói trên VTV tự nhiên thành… rẻ mạt.
- Thôi thì rút kinh nghiệm. Năm sau rà soát kĩ càng, chặt chẽ, làm ăn cho nó tử tế, đàng hoàng, đừng có luộm thuộm như thế!
                                                                                         VQT