Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Viếng anh Tạ Hữu Yên

Lẩn Thẩn
Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2013 5:33 AM


Thương nhớ nhà thơ Ta Hữu Yên
Chết rồi, đưa tiễn mọi ưu phiền
Ngày 3 dự định lần gặp cuối
Số anh lận đận, chẳng được yên

Mặc aó nhà binh suốt cuộc đời
Cây bút trên tay, liệu sức bơi ?
Ao sâu, nước cạn, bèo giăng kín
Sức anh mỏng mảnh được mấy hơi

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Tám sáu (86) xuân xanh có thẹn chi
Đất mẹ đón anh về với mẹ
Hồn thơ để lại, hậu thế ghi.

2-5-2013 Lẩn Thẩn