Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trần Trung - Lục bát trưa

Trần Trung
Thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013 9:05 PM
  ( Thương gửi Quê)

1 CÂY ĐỔ
 Cái Tôm, Cái Tép

 Trưa nay...
 Bà-Còng đi chợ
 Mặt mày tối tăm.
 ***
 Quán"Cây đổ"
 Bia sủi tăm
 "Zô zô.."
 Giọng
 "Trăm phần trăm..."
 Ven toàn?
 ***
 Chú đánh giầy-tạt sang ngang
 "Quê con Thanh Hóa.."
  Mới tràn ra đây?
 ***
 Thơ-Buồn
 Mới thật Thơ-Hay?
 Say bia chưa bõ
 Những ngày
 Còn thương...
 ***
Cái Tôm, Cái Tép
 Tơ vương
 Trưa nay.."Cây đổ"
 Càng thương Đất-Này.


2/CHÁT TOM
 Bánh đúc bầy mẹt
 Chợ Quê
 Người xưa
 Tìm lại
 Nay về nơi nao?
 ***
 Nắng trưa
 Tràn giấc mơ nào
 Người-Mơ cứ vẫn
 Ngọt ngào...Là mơ!
 ***
 Quê nghèo
 Rày nắng mai mưa
 "Lậy Giời mưa xuống..."
 Cho vừa chứa chan
 ***
 Chát tom..Tom chat
 Vô vàn...


3/ĐỨC-THÁNH-TRẦN
 Đánh giặc
 Nhàn nhã...Như sương
 Tay gươm-Tay bút
 Vô-Thường
 Vô-Vi...
 ***
 Đức-Thánh-Trần
 Đã
 Một khi..
 Người-Còn-Đứng-Đó
 Sá gì gai chông!
 ***
 Trưa nay
 Hương thắp
 Cùng mong
 Mát-Giời sẽ đến...
 Cho-Lòng
 Muôn sau.


            HÀ NỘI-Trưa 28/5/2013.