Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giã từ

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013 10:06 PM


(Tặng nhà thơ Bình Nguyên)

Bình Nguyên mà chẳng bình yên
Thơ như sóng vỡ triền miên xô bờ
Giã từ kinh kệ vu vơ
Giã từ ngọt nhạt hững hờ gần xa
“Trả áo mũ trở về nhà
Lỡ lời chẳng sợ người ta trả thù” (*)
Trên đầu sợi tóc ngả thu
Thương cho con chữ cầm tù nằm đây
Mặc ai nước lã giả say
Đám đông sáo đá vỗ tay tán thành
Nghìn năm mắc bả hư danh
Ở nơi nói dối mà thành chủ trương
Ở nơi sau những hậu trường
Nụ hôn độc dược tẩm đường thiết tha
Ở nơi điếm khoác cà sa
Bù nhìn giảng đạo Cuội già tụng kinh
Nơi người ăn cắp đức tin
Hang hùm nọc rắn vội tìm đường ra
Bến “Trăng đợi” có mẹ già (*)
Và em “Thảo mộc” thơm hoa bốn mùa (*)
Bình yên về với rau dưa
“Lang thang trên giấy” cày bừa trang thơ (*)
Một tin đổi được mười ngờ
Vì đâu phận gái non tơ không chồng
Qua rồi bom dập bão dông
Lúa xuân con gái trên đồng già nua...
Câu thơ ngoái lại ngày xưa
Cờ lau thấp thoáng bóng vua trên đồng
Trâu đầm lũ trẻ trên sông
Biết đâu trong đám tồng ngồng có vua...
Mặc đời tráo trở nắng mưa
Bình nguyên thăm thẳm bốn mùa biếc xanh.

______________
(*) Thơ và tập thơ của nt Bình Nguyên.