Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Xướng họa Đường thi

Nguỹen Tuân-Nguỹen Văn Diệp
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 6:13 PM
Bài Xướng
Nhớ Nguyễn Du

Xuân về hỡi cụ Nguyễn Du ơi
Thế sự xem ra đáng khóc cười?
Họ Bạc nây giờ sao đỏ thế?
Chàng Kim duyên thắm lại đen thui!
Nàng Kiều chìm nổi trôi trên sóng
Lũ Khuyển nghênh ngang đứng giữa đời
Có phải Triều Minh Gia Tĩnh nọ
Hay là cóc chết lại bôi vôi ?!
     Nguyễn Tuân
     Thanh Hóa
 
Bài họa:          
Nhân chuyện Kiên Giang nông dân phải làm thuê trên
đất cha ông
 
Nguyễn Văn Diệp

  Nỗi khổ nông dân ngày nay
Họa nguyên vận bài : nhớ Nguyễn Du

Ruộng đất đâu còn cha mẹ ơi!
Vào tay "công bộc"khóc hay cươì?
Tổ tiên khai khẩn - Con tay  trắng?
Cán bộ bạo hành -Mặt xám thui
Dân chủ văn minh vang bốn cõi!
Bất công vô lí nhất trần đời!
Sang ngôi đổi chủ  tài lừa gạt
Mặt mũi tham lam khéo quét vôi!!