Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vừa đi vừa dò

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 6:07 PM

 Người khôn vừa bước vừa dò
Vừa đi vừa nhảy lò cò mới hay!
Bước lên trước, đầu lưng quay
Nhìn sau nhìn trước lại đi vòng tròn
Nhìn quanh nhìn quẩn kiếm tìm
Đi lên đi xuống lòng vòng loay hoay!
Hết đêm rồi lại đến ngày
Vòng quanh bên núi… lại quay qua đèo
Đi đường cứ sợ người theo
Lần đường chẳng biết chống chèo qua sông
Nhìn sau nhìn trước lồng vòng
Không dám mở lối tiến cùng nhân gian!
Đi đường chỉ sợ gian nan
Sợ mình sợ bạn mất tình nghĩa nhau
- Có gan thì mới làm giàu
Có máu thì mới quan cao chức dày!
Dùng dằng cũng chỉ một bầy
Đói no lạc đạo cỏ cây xanh rì!
Bảo đi thì cứ là đi
Lò dò mỗi bước trông… thầy mỗi giây
Bảo bay thì chẳng cánh bay
Một đời lẹt đẹt bước đi lò dò
Vừa đi vừa đợi vừa chờ
Đủng đa đủng đỉnh mơ gì mà nhanh!
Cuối đời vẫn cứ loanh quanh
Chưa qua khỏi ngõ thuở lần chân đi…
- Kiếp sau vùng dậy mà bay
Cứ lò dò mãi biết ngày nào… khôn!

   7-5-2013