Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nước mắt đất đai

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 11 tháng 5 năm 2013 9:58 PM

Nhân đọc tập truyện “Nước mắt một thời”
(Nxb. Hội nhà văn, 2009), và “Hoàng hôn lạnh”
(Nxb. Đại học công nghiệp TPHCM, 2011)
của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng

Cứ chiều chiếu
Rũ tóc mây
Nhìn hoàng hôn lạnh
Mẹ tôi lại ngồi nhìn trời
Nước mắt buồn rơi…
Thành ao thành hồ
Nước mắt khô lại một thời
Từ đất đai, nhà cửa…
Bào mòn đôi mắt
Thành hai hố sâu
Bóng tối đen ngòm…

Đất đai, nhà cửa
Đâu chỉ bạc tiền
Đâu chỉ mồ hôi nước mắt
Đất đai, nhà cửa
Là bao số phận đời người…
Một thời “Cải cách…”
Phải/ trái như trở bàn tay
Bàn tay của Đội
Thò ra trong đêm
Mạng đi mạng người!
Cha tôi…
Nỗi oan khiên chìm sâu đáy đất…

Mẹ tôi
Cứ chiều chiếu
Rũ tóc mây
Nhìn hoàng hôn lạnh
Nhìn trời
Lại khóc…
Thành ao thành hồ
Đâu nước mắt một thời
Đâu nước mắt hôm nay…
Nhũng bàn tay đen nào
Lại thò ra… ”cướp đất”
Bằng “những qui hoạch”…
Mạng đi mạng người!


Mẹ tôi
Cứ chiều chiếu
Nhìn hoàng hôn lạnh
Nhìn trời
Lại khóc…
Cho số phận mình
Vong linh tiên tổ
Khói nhang bay!

Ôi những giọt nước mắt
Có cứu rỗi tâm hồn
Thức tỉnh lương tâm?

Ôi Hoàng hôn lạnh
Đâu nước mắt một thời
Đâu nước mắt hôm nay…
Thành ao thành hồ
Chảy ra từ đất
Cảy ra từ trái tim người!
Bào mòn đôi mắt hô thu
Thành hai hố sâu
Bóng tối đen ngòm…

Đâu nước mắt một thời
Đâu nước mắt hôm nay…
Chiều chiều
Nhìn hoàng hôn lạnh
Bà mẹ Đất Đai…
 
3-5-2013