Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngắm Cầu Rồng Đà Nẵng nghĩ về Nguyễn Bá Thanh

Thanh Sơn
Thứ bẩy ngày 11 tháng 5 năm 2013 10:05 PM


Ngắm Cầu Rồng Đà Nẵng nghĩ về Nguyễn Bá Thanh

Trước khi ra đến Ba Đình
Ông đã “ chém gió” thất kinh bao người:
- Hốt liền, hốt hết! Bay ơi
Cái bọn mặt người dạ thú hại dân!

Đầu Rồng ngỏng cổ tiễn chân
Oai phong lẫm liệt muôn phần…
Hỡi ơi!

Ông ra đã nửa năm rồi
Sao vẫn lặng tiếng im hơi thế này?

Chẳng thằng nào bị “ Hốt ngay!”
“Bầy sâu” vẫn cứ đục ngày đục đêm…

Giang Sơn càng mục ruỗng thêm
Nhân dân căm phẫn vùng lên…
Đợi ngày!

Dáng Rồng kiêu hãnh vút bay
Giờ sao thảm hại thế này?
Rồng ơi!

Hay Rồng sợ rụt vòi rồi?
Đầu chúi  xuống… vảy vảy đuôi…
Quy hàng?

Ngỡ Rồng phun lửa kinh hoàng
Đốt cháy sạch lũ quan tham đốn đời!

Nay Rồng chỉ phun nước thôi
Chắc để mát cái…đầu ruồi… bầy sâu?

 

Chùa dột?

(Chùa Một Cột, Hà Nội)

Xin Ngài hãy đội nón vào
Aó mưa phải khoác… biết nao mà chừa?

Mỗi lần trời đổ cơn mưa
Ướt như chuột lột, tội chưa các Ngài?

Thương Phật ngự cõi trần ai
Hễ trời mưa gío đầu, vai ướt đầm…

Ngỡ đời, thế sự xoay vần
Nhà giột từ nóc, cực thân nỗi nhà

Chùa chiền nóc cũng dột a?
Đức tin cũng lại như là…. trời ơi!

Đạo nay cũng giống hệt đời?
Mau mau tu bổ kẻo rồi … bão giông!

          Thanh Sơn